הוסיפו את שמכם לתפילה באוהל

  • .כל השמות ייקראו באוהל במהלך התוכנית
  • שם פרטישם האם 
    Add a new row